top of page

Binding Ordening en Balans

BOB

In week 5 zijn jullie aan de slag gegaan met het visueel maken van de systemische checklists. In het volgende interview gaat Elmer Hendrix (Instituut voor Systemisch Werk en auteur van verschillende systemische boeken) in op Binding, Ordening en Balans.

Fenomenologie en de houding van een begeleider

houding begeleider

Zowel Hilbrand als Leanne zijn in hun woorden ingegaan op de onderwerpen:

  • Systemische fenomenologie

  • Houding van een (systemisch) begeleider

 

In het volgende interview gaat Elmer Hendrix in op deze onderwerpen.

Vertrouwelijkheid

Reflectie

 Individuele reflectie

Reflecteer op de volgende onderwerpen:

 

  • Wat neem je mee uit dit interview?

  • Hoe relateert Fenomenologie aan het Systemisch Werken?

Houding van de systemische begeleider

Houdig systemsche begeleider

 Individuele reflectie 2

Reflectie 2

Reflecteer op het volgende onderwerp:

 

Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd over de houding van een begeleider als je vanuit een systemisch perspectief begeleidt? Kijk eventueel de eerdere interviews met Leanne en Hilbrand uit voorgaande weken hierover terug.

Modellen Systemisch Benaderd

Modellen systemisch benaderd

Hoe benader je een model systemisch?

 

Aan de hand van 2 voorbeelden laat ik jullie zien hoe je voor een oefening met een groep de ingrediënten en technieken uit de PPT kunt toepassen op bestaande modellen waar jullie mee werken.

Eindopdracht - Een model Systemisch Benaderd

Eindopdracht

Julie gaan 1 oefening ontwerpen in 2-tallen. Hiervoor kiezen jullie 1 van de modellen die jullie hebben ingebracht. Dus kies een model waar jullie zelf mee werken. Tijdens de live sessie gaan we hiermee aan de slag.

Een model hoeft niet per definitie een model te zijn. Het kan ook betrekking hebben bijvoorbeeld op een intake gesprek voor een coaching of opdrachtgever, een projectplan, enz enz.

 

Waar moet de oefening aan voldoen? Het moet een oefening zijn waar je werkt met de systemische laag. Het mag zowel een online oefening zijn als een oefening die gericht is op een face-to-face situatie. Het mag op een groep gericht zijn. Maar ook op een 1 op 1 (bijvoorbeeld persoonlijke coaching). Daarbij mag je gebruik maken van alle technieken en methoden en combineren hoe je wilt. Naast de onderwerpen die ik heb samengevat in de ppt kun je gebruik maken van alles wat je zelf mee neemt aan ervaring aan methoden en technieken. Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van o.a.:

  • De vraagwaaiers

  • Poppetjes of andere voorwerpen

  • Online applicaties

  • Verhalen

  • Specifiek materiaal dat ingezet wordt bij modellen

  • enz....

 

Het is de bedoeling dat per groepje een document maakt dat het stramien volgt van het format in onderstaande PDF. Het verzoek jullie input aan te leveren via de Dropbox (te bereiken via onderstaande knop) & me een seintje te geven als je hem hebt geüpload.

bottom of page