top of page

Welkom

Welkom

Welkom in week 5!

We zitten al weer over de helft van de opleiding.... wat gaat de tijd snel!

 

Jullie hebben vanuit vorige week een opdracht meegekregen. Ik hoop dat iedereen deze heeft gezien en daar (op zijn minst) over na heeft gedacht. Zorg ervoor dat jullie hiermee aan de slag gaan. Er zit namelijk een vervolg opdracht aan gekoppeld die jullie pas kunnen doen als jullie klaar zijn met de initiële opdracht. De vervolgopdracht is in tweetallen.

Vervolgopdracht Systemische Checklists

Vervolgopdracht

Julie hebben nav de live sessie de 3 checklists visueel gemaakt aan de hand van de vraag wat ze volgens jou inhouden. De vervolgopdracht doen jullie in tweetallen.

 

De vervolgopdracht

 

Jullie werken in tweetallen. Om de beurt.

 

  1. Ieder deelt met de ander het beeld van de checklist, of van het onderdeel van de checklist en vertelt over wat het beeld symboliseert in relatie tot de checklist. Waar gaat het over? Wat Zijn de elementen waar deze checklist op in gaat? Hoe zie je dit in jouw praktijk terug?

  2. De ander stelt vragen en onderzoekt welke elementen wel en welke niet in beeld zijn in het verhaal. Gebruik hierbij de digitale vragenwaaier. In de vragenwaaier dekt een groot deel van de systemische checklist af met de vragen. uit de vragen kun je de aspecten waar het over gaat halen. 

  3. Vragen die onder ander gesteld kunnen worden:

  • Welke aspecten zijn wel in beeld en welke niet?

  • Hoeveel tijd was je kwijt voor de verschillende onderwerpen? Wat kostte je weinig moeite/tijd, en wat kostte veel moeite/tijd?

  • Zijn er delen van de systemische checklists waar je niet uit bent gekomen?

 

De laatste stap (als jullie beiden aan de beurt zijn geweest) is: Formuleer per categorie de vraag die volgens jullie ontbreekt. Dus 9 vragen in totaal (Binding, Ordening, Balans, Tijd, Belang, Functie, Plaats, Positie, Rol). Verplaats je naar de situatie waarin je met een coaches of team of organisatie werkt. Welke vraag kun je stellen in relatie tot de verschillende categorieën?

De tweetallen

 

  • VERWIJDERD

Inleveren opdracht
Aanleveren vragen
Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Voorbeeld: PPR als Systemische Checklist

Voorbeeld PPR als checklist

In week 1 van deze opleiding heeft Hilbrand Westra een inleiding gegeven op de systemische checklist Plaats, Positie, Rol (PPR). In dit filmpje geeft hij voorbeelden van hoe je deze in de praktijk in kan zetten.

Leanne Steeghs over waarnemen van patronen in teamcoaching

Waarnemingsposities

Vorige week vertelde Leanne al wat over de rol van de teamcoach en waarnemen. Deze week gaat ze verder in op het herkennen van patronen en hoe je daar mee om kunt gaan. En ze geeft een inleiding op het onderwerp waarnemingsposities.

Waarnemingsposities inzetten binnen Systemisch Benaderd

Binnen Systemisch Benaderd spelen we veel met waarnemingsposities. Het is een perfecte ingang om je perspectief te verbreden. Hierdoor krijg je een rijker beeld en mogelijk meer informatie of andere inzichten over een situatie.

 

Kijk naar de video en ga de komende week spelen met waarnemingspodities. Dit is een individuele uitnodiging en jullie hoeven hier verder inhoudelijk niets op terug te koppelen naar mij of de groep. De uitnodiging is om de komende week een aantal keer bewust andere posities te onderzoeken en te kijken welke informatie dit oplevert. Je kunt deze posities onderzoeke door bijvoorbeeld vloerankers neer te leggen (A4-tjes volstaan) die de verschillende posities representeren. Als je op de A4-tjes staat stel jezelf dan de vraag wat je daar kan waarnemen? Wat valt je op? Hoe kijk je naar het onderwerp? enz enz.

bottom of page