top of page

Oogst Holding Space brainstorm

Oogst HS

Leanne Steeghs over de vrije positie als teamcoach

Leanne over teamcoaching

Opstelling met woorden rondom ontwikkelpunt Holding Space & Afstemmen

Opstelling woorden

We gaan in drietallen uiteen in break-out rooms. Voor iedere break-out room is een eigen format beschikbaar waar jullie in werken. Ik heb ze ook open staan en zal ook gedurende het proces meekijken en vragen stellen.

 

We starten met het formuleren van een persoonlijk ontwikkelpunt. Als je kijkt naar je individuele reflectie, je input voor de brainstorm en naar Leanne haar filmpje, wat is voor jou een ontwikkelpunt? Wat kun jij verder ontwikkelen waardoor je beter in staat bent Holding Space te creëren en/of af te stemmen op een situatie of persoon. Iedereen formuleert dit ontwikkelpunt in 1 zin.

  • De deelnemer die werkt die brengt zijn of haar ontwikkelpunt in.

  • Degene die begeleidt, begeleidt het proces (zie processtappen in de sprekersnotities). 

  • Degene die observeert brengt tijdens het proces niets actief in. Degene die observeert richt zich op het zo volledig mogelijk waarnemen. Wat valt op?  Wat gebeurt er bij jezelf, de ander en in het veld. 

 

Volg de stappen in het format.

Na maximaal 15 minuten: wissel van rol (iedereen komt aan de beurt)

Break-out groepen

BREAK OUT groepen

Systemische checklists

Systemische Checklists

Als je vanuit een systemisch perspectief kijkt zijn er allerlei systemische uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn in de loop der tijd op basis van waarnemingen in het veld geformuleerd. Ze zijn erop gericht om te kunnen zien wat een systeem "gezond" maakt. Wat is er nodig om het stromend te maken binnen een systeem? Deze zijn te vertalen naar checklists.

 

Het voordeel van een checklist is dat je vanuit een vaste structuur kan kijken naar bijvoorbeeld organisatiesystemen. En door een checklist te gebruiken zorg je ervoor dat je alles in beeld krijgt. Daarbij is volgordelijkheid: waar kijk je het eerst naar en waar kijk je niet naar heel interessant. Vaak zit een “onder de waterlinie” oorzaak van een probleem namelijk waar je niet naar kijkt. 

 

Bij het gebruik van een checklist moet je je het volgende bewust zijn:

  • De afbakening tussen categorieën is niet strak vast te stellen. Deels is er overlap tussen categorieën van checklists.

  • Afhankelijk van waar een vraagstuk zich bevindt gebruik je een andere checklist.

  • Binnen de categorieën zijn meerdere onderwerpen. Je dient je bewust te zijn van welke onderwerpen jij geneigd bent weg te kijken.

Opdracht Systemische checklists

Opdracht

Maak van iedere systemische checklist (BOB, TBF, PPR) visueel waar het over gaat. Op welke aspecten hebben deze checklists betrekking?

 

  • Je mag per categorie van de checklist het visueel maken (dan krijg je 9 beelden).

  • Je mag het per checklist maken (3 beelden).

  • De middelen die je kiest om het visueel te maken mag je zelf kiezen.

 

Het is van belang dat je het beeld vastlegt (foto, filmpje) in verband met de vervolgopdracht die woensdag (week 5) vrijgeven wordt via deze portal.

 

Jullie ingeverde materialen worden in week 5 gedeeld via deze learning portal.

Overzicht systemische checklists

Overzich checklists

In onderstaande presentatie is een korte toelichting gegeven op de 3 systemische checklists die we in deze opleiding gebruiken. Om meer gevoel te krijgen bij de inhoud van de systemische checklistst en de verschillende categorieen kun je kijken welke vragen er zijn opgenomen in de vragenwaaier. Deze maken de onderwerpen waar de categorieën betrekking op hebben helderder.

Voorbeeld

Een voorbeeld ter inspiratie. Met dank aan Jesper van der Putten die toestemming heeft gegeven zijn video te gebruiken. Hij was deelnemer aan deze opleiding in 2020.

Voorbeelden van invalshoeken om iets visueel te maken

Schermafbeelding 2021-10-12 om 13.13.14.png
Schermafbeelding 2021-10-12 om 13.13.02.png
Schermafbeelding 2021-10-12 om 13.12.51.png
bottom of page