top of page

ZOOM - inlog voor de live sessie

Kim Draijer is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Live Sessie #1 - Online Basisopleiding Systemisch Benaderd 

Time: Sep 21, 2021 02:00 PM Amsterdam

 

Join Zoom Meeting

VERWIJDERD

 

ZOOM link

Introductie

Introductie
Introductie oefening

Introductie oefening

Plaats Positie Rol

Plaats Positie Rol

Een korte introductie door Hilbrand Westra op het concept: Plaats Positie Rol.

PPR samengevat

Opdracht: nieuwe intro (PPR)

Opdracht - PPR intro

Deadline: 1 oktober 2021

Maak een nieuwe introductie, dit keer over de lijn:

  • Plaats, wat ben je? Waar ligt je oorsprong?

  • Positie, wat vormt je? Wat ben je geworden?

  • Rol, wat doe je? Hoe interactie je met de buitenwereld?

 

Ook dit keer is het format vrij. Het mag een schriftelijke intro zijn of een filmpje.

Voorbeeld intro PPR - Kim

Aanleveren van je PPR introductie
Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Opdracht: PPR verdieping in tweetallen

Opdracht in tweetallen

Deadline: 1 oktober 2021

Tijdens de live-sessie hebben jullie tweetallen gekeken naar waar welke aspecten van jullie eerste introducties bij paste: Plaats, Positie, Rol.

 

Ga nu in dezelfde tweetallen aan de slag:

 

Kijk naar de samenvatting van de intro's die jullie tijdens de break-out hebben gemaakt tijdens de live-sessie:

  • Als je de woorden (alle 9) die je tijdens de intro oefening hebt geformuleerd als samenvatting moet plaatsen in het veld van PPR (met welk aspect van PPR is dit woord verbonden), waar plaats je het dan?

  • Hoe zijn de woorden over het veld verdeeld? Is er verschil tussen de woorden die je uit de introductie van jezelf en door de ander hebt gehaald?

  • Waar ligt het zwaartepunt en wat is onderbelicht?

 

Nieuwe intro over de lijn PPR:

  • Deel met elkaar jullie nieuwe introductie over de lijn van PPR

  • Vat deze introductie ook weer samen in woorden 3 voor Plaats, 3 voor Positie en 3 voor Rol.

  • Welke onderdelen gingen makkelijk? Welke onderdelen had je meer tijd voor nodig? De woorden, belichten deze verschillende aspecten binnen de 3 onderdelen? Of is er een zwaartepunt?

  • Wat komt helder in beeld in je introductie? Wat blijft mogelijk buiten beeld?

Opname Live Sessie #1

ZOOM opname

Hier volgt de ZOOM opname van de live sessie

bottom of page